KAEDAH BARU PENAMBAHBAIKAN BAUCAR BAYARAN SEKOLAH

Print
Parent Category: Berita
Created on 25 September 2011 Last Updated on 23 February 2014 Published on 25 September 2011
Written by Administrator Akaun Hits: 3870

Dokumen Sokongan Baucar Bayaran Sekolah.

Dimaklumkan bahawa satu penambahbaikan berkaitan akaun sekolah telah disyorkan oleh pihak audit sekolah KPM bagi mengelakkan berlakunya ketidakpatuhan dan penyelewengan berkaitan pengurusan kewangan dan akaun sekolah.

Sehubungan dengan itu, bagi setiap pembayaran yang melibatkan penggunaan cek, pihak sekolah diwajibkan membuat salinan cek berkenaan apabila telah lengkap ditandatangan oleh pengurus sekolah dan ianya perlu dikepilkan bersama baucar bayaran tersebut.