SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.5 TAHUN 2012-BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Print
Parent Category: Berita
Created on 29 March 2012 Last Updated on 23 February 2014 Published on 29 March 2012
Written by Administrator Akaun Hits: 13179

PERHATIAN KEPADA SEMUA SEKOLAH YANG TERLIBAT

Untuk makluman semua pihak sekolah, terdapat perubahan keatas tatacara permohonan dan bayaran bantuan perlu dilakukan bagi memastikan sistem penyampaian bantuan kepada kumpulan sasar menjadi lebih cekap dan berkesan. Sehubungan itu, Surat Pekeliling Kewangan Bil.6 Tahun 2010 dikemaskini dan dipinda berdasarkan kepada beberapa perubahan dan Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2012 (KWAPM ) dikeluarkan

 

Untuk memuat turun surat pekeliling kewangan bil.5 tersebut, sila klik pada pautan dibawah :

 

SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.5 TAHUN 2012 - BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)